Usuwanie graffiti

AGS Drugi aspekt technologii AGS to działanie interwencyjne - czyszczenie istniejącego graffiti z wszelkich powierzchni.System AGS można stosować do usuwania graffiti z powierzchni gładkich, jak i porowatych, a także na nieorganiczne farby i lakiery. Do tego celu stosuje się odpowiedni produkt z rodziny AGS, dostosowany do czyszczonej powierzchni, nakłada się na powierzchnię i po określonym czasie zmywa się gorącą wodą pod ciśnieniem. Wszystkie działania likwidacji graffiti dążą do jednego celu usunięcia graffiti bez śladu i bez uszczerbku na powierzchni czyszczonej. Niejednokrotnie jest to dość trudne ze względu na długotrwały okres istnienia graffiti na elewacji. Często też zdarza się, że powierzchnia po usunięciu graffiti wygląda, jakby miała inny odcień, a spowodowane jest to usunięciem wszelkich innych zabrudzeń atmosferycznych, które pozostały na powierzchni nieobjętej czyszczeniem. Problemu tego nie ma przy usuwaniu graffiti z powierzchni zabezpieczonej - wówczas wszelkie napisy zostaną usunięte w 100 procentach.